Правила користування сайтом

Правила користування сайтом people news

Ласкаво просимо на сайт News for People!

Сайт News for People (далі – сайт) – це інтернет-ресурс для тих, хто хоче бути в курсі останніх подій світу, України та Росії. Сайт надає корисну, важливу і цікаву інформацію на основі Правил користування сайтом News for People. У зв’язку з цим, Вам необхідно ознайомитися з переліком Правил, які розглядаються Адміністрацією сайту, як публічна оферта.

  1. Правила користування сайтом News for People

1.1.Правила користування сайтом News for People (далі – правила) розроблені Адміністрацією сайту і визначають умови використання та розвитку сайту, а також права та обов’язки його користувачів і адміністрації. Правила поширюються також на відносини, пов’язані з правами та інтересами третіх осіб, які не є користувачами сайту, але чиї права та інтереси можуть бути порушені в результаті дій користувачів сайту.

1.2.Правила є обов’язковою юридичною згодою між користувачем та адміністрацією сайту.

1.3. Користувач зобов’язаний повністю ознайомитися з правилами до моменту реєстрації на сайті. Реєстрація ж користувача на сайті означає повну згоду з усіма правилами сайту.

1.4. Адміністрація залишає за собою право змінювати і /або доповнювати правила сайту без будь-якого відома користувачів. Правила ж є відкритим і загальнодоступним документом. Чинна редакція правил розташовується в мережі Інтернет за адресою: http://www.news-forpeople.com/ua/ugoda-koristuvacha. Адміністрація сайту рекомендує користувачам регулярно перевіряти умови правил користування сайтом News for People на предмет їх змін і / або доповненнь. Продовження використання сайту користувачем після внесення змін і / або доповнень до правил означає прийняття і згоду користувача з такими змінами та / або доповненнями.

  1. Статус сайту News for People

2.1. Сайт News for People є інтернет-ресурсом і являє собою сукупність інформації і програм для ЕОМ, що містяться в інформаційній системі, яка забезпечує доступність такої інформації в мережі Інтернет за мережевою адресою http://www.news-forpeople.com/ua/

2.2. Всі права на сайт і на використання мережевої адреси (доменного імені) http://www.news-forpeople.com/ua/ належать адміністрації сайту. Остання надає доступ до сайту всім зацікавленим особам відповідно до правил користування сайтом і чинним законодавством.

2.3. Правилами встановлено умови, відповідно до яких права на використання інформації та результатів інтелектуальної діяльності (включаючи, але не обмежуючись літературними, музичними, аудіовізуальними творами та фонограмами, творами графіки та дизайну, фотографічними творами, програмами для ЕОМ) у складі окремих розділів сайту, можуть належати користувачам сайту і іншим особам, які самостійно створили і / або розмістили зазначені об’єкти на сайті без безпосередньої участі адміністрації сайту.

  1. Обов’язки користувача сайту News for People

3.1. При користуванні сайтом користувач зобов’язаний:

  • дотримуватися положень чинного законодавства, діючих правил користування сайтом та інших спеціальних документів адміністрації сайту;
  • перед розміщенням інформації і об’єктів (включаючи, але не обмежуючись, зображеннями інших осіб, чужими текстами різного змісту, аудіозаписами та відеофільмами) попередньо оцінювати законність їх розміщення.

3.2. Користувачеві при використанні сайту забороняється:

3.2.1. завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати будь-яку інформацію, яка:

містить погрози, дискредитує, ображає, принижує честь і гідність чи ділову репутацію або порушує недоторканність приватного життя інших користувачів або третіх осіб;
порушує права неповнолітніх осіб;
є вульгарною або непристойною, містить порнографічні зображення і тексти або сцени сексуального характеру за участю неповнолітніх;
містить сцени нелюдського поводження з тваринами;
містить опис засобів і способів суїциду, будь-яке підбурювання до його здійснення;
пропагує та / або сприяє розпалюванню расової, релігійної, етнічної ненависті або ворожнечі, пропагує фашизм чи ідеологію расової переваги;
містить екстремістські матеріали;
пропагує злочинну діяльність або містить поради, інструкції або керівництва по здійсненню злочинних дій;
містить інформацію обмеженого доступу, включаючи, але не обмежуючись, державної та комерційною таємницею, інформацією про приватне життя третіх осіб;
містить рекламу або описує привабливість вживання наркотичних речовин, в тому числі «цифрових наркотиків» (звукових файлів, що впливають на мозок людини за рахунок бінауральних ритмів), інформацію про поширення наркотиків, рецепти їх виготовлення і поради по вживанню;
носить шахрайський характер;
а також порушує інші права та інтереси громадян і юридичних осіб або вимоги законодавства.

3.2.2. незаконно завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати інтелектуальну власність користувачів і третіх осіб;

3.2.3. здійснювати масові розсилки з використання поштових серверів сайту;

3.2.4. використовувати програмне забезпечення та здійснювати дії, спрямовані на порушення нормального функціонування сайту і його сервісів;

3.2.5. завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати віруси, трояни і інші шкідливі програми;

3.2.6. використовувати без спеціального дозволу адміністрації сайту автоматизовані скрипти (програми) для збору інформації на сайті і (або) взаємодії з сайтом і його сервісами;

3.2.7. розміщувати комерційну і політичну рекламу поза спеціальними розділами сайту, встановлених адміністрацією сайту. Придбання платних послуг на сайті здійснюється в порядку, встановленому в спеціальних документах адміністрації, розміщених на сайті.

3.2.8. розміщувати будь-яку іншу інформацію, яка, на особисту думку адміністрації, є небажаною, не відповідає цілям створення сайту, обмежує інтереси користувачів або з інших причин є небажаною для розміщення на сайті.

3.3. Користувач несе особисту відповідальність за будь-яку інформацію, яку розміщує на сайті, повідомляє іншим користувачам, а також за будь-які взаємодії з іншими користувачами.

  1. Умови щодо інтелектуальних прав

4.1. Виключні права на контент, розміщений на сайті News for People.

4.1.1. Всі об’єкти, розміщені на сайті, в тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, скрипти, програми, музика, звуки і інші об’єкти і їх добірки (далі – контент), є об’єктами виключних прав адміністрації, користувачів сайту і інших правовласників, всі права на ці об’єкти захищені.

4.1.2. Крім випадків, встановлених правилами користування сайтом, а також чинним законодавством, ніякий контент не може бути скопійований (відтворений), перероблений, поширений, відображений у фреймі, опублікований, переданий, проданий або іншим способом використаний цілком або по частинах без попереднього дозволу правовласника , крім випадків, коли правовласник явним чином виразив свою згоду на вільне використання контенту будь-якою особою.

4.1.3. Користувач, розміщуючи на сайті контент, надає іншим користувачам невиняткове право на його використання шляхом перегляду, відтворення (в тому числі копіювання і передрук з обов’язковим посиланням на даний ресурс), переробку (у тому числі на роздруківку копій) та інші права виключно з метою особистого некомерційного використання, крім випадків, коли таке використання заподіює або може заподіяти шкоду інтересам правовласника.

4.1.4. Використання користувачем контенту, доступ до якого отриманий виключно для особистого некомерційного використання, допускається за умови збереження всіх знаків авторства (копірайтів) або інших повідомлень про авторство, збереження імені автора в незмінному вигляді, збереженні твору в незмінному вигляді.

4.1.5. Окрім свого власного контенту, користувач не має права завантажувати або іншим чином доводити до загального відома (публікувати на сайті) контент інших сайтів, баз даних та інші результати інтелектуальної діяльності за відсутності явним чином вираженої згоди правовласника на такі дії.

4.1.6. Будь-яке використання сайту або контенту, крім дозволеного в правилах користування сайту або в разі явно вираженої згоди правовласника на таке використання, без попередньої письмової згоди власника авторських прав, категорично заборонено.

4.1.7. Якщо інше не встановлено в правилах користування сайтом, ніщо в правилах користування сайтом не може бути розглянуто як передача виключних прав на контент.

4.2. Відповідальність за порушення виключних прав.

4.2.1. Користувач несе особисту відповідальність за будь-який контент або іншу інформацію, які він завантажує або іншим чином доводить до загального відома (публікує) на сайті або з його допомогою. Користувач не має права завантажувати, передавати або публікувати контент на сайті, якщо він не володіє відповідними правами на вчинення таких дій, придбаними або переданими йому відповідно до законодавства.

4.2.2. Адміністрація сайту може, але не зобов’язана, переглядати сайт на наявність забороненого контенту і може видаляти або переміщати (без попередження) будь-який контент на свій власний розсуд, за будь-якої причини або без причини, включаючи без будь-яких обмежень переміщення або видалення контенту, який, на особисту думку адміністрації, порушує чинні правила, законодавство і / або може порушувати права, заподіяти шкоду або загрожувати безпеці інших користувачів або третіх осіб.

4.2.3. Розміщуючи свій контент на сайті, користувач передає адміністрації право робити копії свого контенту з метою впорядкування і полегшення публікації і зберігання користувацького контенту на сайті.

4.2.4. Розміщуючи свій контент в будь-якому розділі сайту, користувач автоматично надає адміністрації невиключне право на його використання шляхом копіювання, публічного виконання, відтворення, переробки, перекладу і поширення для цілей сайту або у зв’язку з ними, в тому числі для його популяризації. Для зазначених цілей адміністрація може виготовляти похідні твори або вставляти контент користувача в якості складових частин у відповідні збірники, вчиняти інші дії, які допоможуть досягнути зазначених цілей.

4.2.5. Якщо користувач видаляє свій контент з сайту, то адміністрація має право зберігати архівні копії призначеного для користувача контенту протягом невизначеного терміну.

4.3. Сайти та контент третіх осіб

4.3.1. Сайт містить (або може містити) посилання на інші сайти в мережі Інтернет (сайти третіх осіб) так само, як і статті, фотографії, ілюстрації, графічні зображення, музику, звуки, відео, інформацію, додатки, програми та інший контент, що належить або надходить від третіх осіб (контент третіх осіб), що є результатом інтелектуальної діяльності і охороняються відповідно до законодавства.

4.3.2. Зазначені треті особи та їх контент не перевіряються адміністрацією на відповідність тим або іншим вимогам (достовірність, повноту, сумлінність і т.п.). Адміністрація не несе відповідальність за будь-яку інформацію, розміщену на сайтах третіх осіб, до яких користувач отримує доступ через сайт або через контент третіх осіб, включаючи, в тому числі, будь-які думки або твердження, виражені на сайтах третіх осіб або в їх контенті.

4.3.3. Размещенные на сайте ссылки или руководства по скачиванию файлов и(или) установке программ третьих лиц не означают поддержки или одобрения этих действий со стороны администрации.

4.3.4. Посилання на будь-який сайт, продукт, послугу, будь-яку інформацію комерційного або некомерційного характеру, розміщені на сайті, не є схваленням або рекомендацією даних продуктів (послуг) з боку адміністрації.

4.3.5. Якщо користувач вирішив покинути сайт News for People і перейти до сайтів третіх осіб або використовувати, або встановити програми третіх осіб, він робить це на свій ризик і з цього моменту правила користування сайтом News for People більш не поширюються на користувача. При подальших діях користувачеві варто керуватися нормами і політикою, в тому числі діловими звичаями тих осіб, чий контент він збирається використовувати.

  1. Функціонування сайту News for People і відповідальність при його використанні

5.1. Користувачі несуть відповідальність за власні дії у зв’язку зі створенням і розміщенням інформації на сайті. Порушення правил користування сайтом News for People і чинного законодавства тягне за собою цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність.

5.2. В інформаційній системі сайту і його програмному забезпеченні відсутні технічні рішення, що здійснюють автоматичну цензуру і контроль дій та інформаційних відносин користувачів по використанню сайта.

5.3. Адміністрація зберігає за собою право в будь-який час змінювати оформлення сайту, його зміст, список сервісів, змінювати або доповнювати використовувані скрипти, програмне забезпечення та інші об’єкти, що використовуються або зберігаються на сайті, будь-які серверні додатки у будь-який час з попереднім повідомленням або без такого.

5.4. Адміністрація сайту не несе відповідальність за порушення користувачем правил користування сайтом News for People і залишає за собою право на свій власний розсуд, а також при отриманні інформації від інших користувачів або третіх осіб про порушення користувачем правил користування сайтом News for People, змінювати (модерувати) або видаляти будь-яку опубліковану користувачем інформацію, що порушує заборони, встановлені правилами користування сайтом (включаючи особисті повідомлення), призупиняти, обмежувати або припиняти доступ користувача до всіх або до будь-якого з розділів або сервісів сайту в будь-який час з будь-якої причини або без пояснення причин, з попереднім повідомленням або без такого, не відповідаючи за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна такою дією. Адміністрація сайту закріплює за собою право видалити персональну сторінку користувача і (або) призупинити, обмежити або припинити доступ користувача до будь-якого з сервісів сайту, якщо адміністрація виявить, що на її думку, користувач становить загрозу для сайту і (або) його користувачів.

5.5. Адміністрація сайту забезпечує функціонування і працездатність сайту і зобов’язується оперативно відновлювати його працездатність у разі технічних збоїв і перерв. Адміністрація не несе відповідальності за будь-який збиток комп’ютеру користувача або іншої особи, мобільним пристроям, будь-якому іншому обладнанню або програмному забезпеченню, викликаний або пов’язаний з закачуванням матеріалів з сайту або за посиланнями, розміщеними на сайті.

5.6. Адміністрація сайту має право направляти користувачеві інформацію про розвиток сайту і його сервісів, а також рекламувати власну діяльність і послуги.

5.7. Обмеження відповідальності адміністрації сайту:

сайт та його сервіси, включаючи всі скрипти, додатки, контент і оформлення сайту поставляються «як є». Адміністрація відмовляється від будь-яких гарантій того, що сайт або його сервіси можуть підходити або не підходити для конкретних цілей використання. Адміністрація не може гарантувати і не обіцяє ніяких специфічних результатів від використання сайту і / або його сервісів;

щоб уникнути непорозумінь користувачеві слід дотримуватися запобіжних заходів в скачуванні з сайту або по розміщених на ньому посиланнях, і використанні будь-яких файлів, у тому числі програмного забезпечення. Адміністрація сайту настійно рекомендує використовувати тільки ліцензійне, в тому числі антивірусне, програмне забезпечення;

використовуючи сайт, ви погоджуєтеся з тим, що завантажуєте з сайту або з його допомогою будь-які матеріали на свій власний ризик і несете особисту відповідальність за можливі наслідки використання зазначених матеріалів, в тому числі за шкоду, яку це може заподіяти комп’ютеру користувача або за втрату даних або будь-якої іншої шкоди;

ні в якому разі адміністрація сайту або її представники не несуть відповідальність перед користувачем або перед будь-якими третіми особами за будь-який непрямий, випадковий, ненавмисний збиток, включаючи втрату даних, шкоду честі, гідності або ділової репутації, викликаний у зв’язку з використанням сайту, вмісту сайту або інших матеріалів, до яких ви або інші особи отримали доступ за допомогою сайту, навіть якщо адміністрація сайту попереджала або вказувала на можливість такої шкоди.

  1. Завершальні положення

6.1. Правила користування сайтом становлять угоду між користувачем і адміністрацією сайту щодо порядку використання сайту і його сервісів і замінюють собою всі попередні угоди між користувачем і адміністрацією;

6.2. Правила користування сайтом News for People регулюються і тлумачаться відповідно до законодавства. Питання, не врегульовані правилами користування сайтом News for People, підлягають вирішенню відповідно до законодавства.

6.3. У разі виникнення будь-яких суперечок або розбіжностей, пов’язаних з виконанням правил користування сайтом News for People, користувач і адміністрація сайту докладуть усіх зусиль для їх вирішення шляхом проведення переговорів між ними. У разі, якщо суперечки не будуть вирішені шляхом переговорів, спори підлягають вирішенню в порядку, встановленому чинним законодавством.

6.4. Правила користування сайтом News for People вступають в силу для користувача з моменту використання сайту і діють протягом невизначеного терміну.

6.5. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень правил користування сайтом News for People будуть визнані недійсними або не будуть мати юридичної сили, це не впливає на дію інших положень.